Hedendaags Sjamaan


Alles is met elkaar verbonden

De sjamaan legt verbindingen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Bij het overbruggen van deze twee werelden wordt de kracht van vooral onze bezieling, intuïtie en intentie vrijgemaakt; kwaliteiten die we nodig hebben voor balans en transformatie. Vanuit een praktische benadering bied ik ondersteuning aan mens en organisatie om die verbindingen te ervaren en toe te passen in alle aspecten van het dagelijks leven. Speerpunten zijn:

  • eenheidsbewustwording
  • bezieling en zingeving
  • ruimte maken voor inzichten en creativiteit 
  • energieën en vibraties lezen van mens en dier, foto's en producten, situaties en plekken
  • business spiritualiteit

                                                  *****
  
De quantum-fysica en o.a. Einstein tonen aan dat alles met elkaar samenhangt en werkt als een holistisch systeem. Zo komen mens en ster in de kern voort uit dezelfde stof en kan een vlinder in Tokio een orkaan in New York veroorzaken. En de meesten van ons kennen het verschijnsel dat als we overwegen om iemand te bellen hij of zij ons vaak eerst belt. We zijn energetisch, spiritueel en materieel - tot in het dna van onze cellen - verbonden met alles om ons heen.

                                                  *****

De mystici en sjamanen van alle tijden en tradities leefden vanuit dit eenheidsbesef, evenals onze voorouders. Wij kunnen het opnieuw ontdekken en een eigen invulling geven aan leven in verbinding met alles dat bestaat.

De tijd is aangebroken om vanuit een ander, meer bewust perspectief ons leven te leiden en de aarde te bevolken. De weg is vrij gemaakt voor deze transformatie, omdat we inzien dat de systemen van de afgelopen decennia niet meer werken, zoals we wereldwijd op vooral economisch en ecologisch gebied ervaren. Wereldwijde verandering is voorspeld. Het goede nieuws is dat de mens in staat is om te veranderen; het blijkt dat onze hersenen plastisch zijn en zich kunnen aanpassen en reorganiseren.

                                                *****

Sinds de oudheid is sjamanisme een wereldwijde mystieke traditie die de eenheid van alle dingen leert. Het wordt tegenwoordig erkend als een van de oudste, meest essentiële lagen van de geschiedenis van de mens.

Van secrataresse tot sjamaan

Autobiografie,
Duitse vertaling
gepresenteerd tijdens
Frankfurter Buchmesse

ISBN 978 3 944146 78 2
Meer informatie: zie Auteur

Van secrataresse tot sjamaan

Autobiografie
ISBN 978 90 259 6156 5
Meer informatie: zie Auteur