Shamanic Consultant


Op zakelijk gebied hebben veel uitdagingen te maken met conflicten op de werkvloer en vastgelopen systemen. De valkuilen zitten vaak in onbewuste patronen; mijn werk is bij uitstek geschikt om die patronen naar boven te halen. Als sjamaan kijk ik door (organisatorische) structuren heen en leg ik verbinding tussen uitersten.

Voor de ondernemer is een evenwicht tussen het persoonlijke, professionele en spirituele belangrijk om uitdagingen aan te kunnen gaan en tot oplossingen te komen. Ik bied een holistische aanpak, gebruik makend van zowel sjamanistische als conventionele methoden, vooral gericht op het herstellen c.q. verdiepen van het contact met de innerlijke wijsheid en (zakelijke) intuïtie van de cliënt.

Ondernemingen en organisaties zijn eveneens gebaat bij een holistische benadering. Het komt hun vitaliteit ten goede als alle aspecten van het mens-zijn en de omgeving worden meegenomen. Bovendien verwacht een groeiend aantal consumenten dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord te werk gaat, zowel in beleid als geleverd product of verleende dienst.

Mijn sjamanistische kijk op zakelijke kwesties staat garant voor een innovatieve aanpak. Vanuit een wereldwijde praktijk werk ik als shamanic consultant vooral in zorg, onderwijs, sport, cultuur, bedrijfsleven en creatieve sector. In het verleden heb ik organisatorische en management ervaring opgedaan bij internationale ondernemingen en instituten.

Ik lees energieën en vibraties van mensen, organisatie, situatie, product, gebouw en omgeving; dieper liggende processen kan ik aanvoelen en benoemen.
Sjamanistische methoden, zoals een ritueel of energetische schoonmaak (zie bij Sjamaan), kunnen effectief zijn in de healing van moeilijke situaties, waarna er ruimte vrij komt om vanuit een andere invalshoek oplossingen aan te dragen.
Uitgaande van een balans tussen zingeving en zakelijkheid, is er overleg over praktische en constructieve veranderingen.

Het doel is om vanuit een stevig fundament structuren die vastzitten los te maken, maximale potentie en flow te bewerkstelligen, en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.


Voorbeelden van problematiek

  • moeilijke keuze in carrière: welke richting; hoe talenten optimaal te benutten
  • spanningsveld tussen zaken doen en zingeving
  • moeite met het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek
  • creatieve ideeën en/of productiviteit zijn opgedroogd
  • de energie op de werkplek voelt niet goed