Sjamaan


WAT

Als sjamaan bouw ik bruggen tussen het zichtbare en het onzichtbare.
Uitgangspunt van mijn werk is de bewustwording van de verbinding met onszelf en alles om ons heen - van directe omgeving tot natuur en universum, tastbaar en ontastbaar – en de praktische toepassing daarvan in het dagelijks leven.

Ik bied ondersteuning op zowel spiritueel, persoonlijk als zakelijk gebied. Vanuit een holistische aanpak verbind ik personen met hun innerlijke wijsheid en zelfhelend vermogen, en ondernemingen met hun essentie. Incidenteel werk ik met dieren.

Traditionele sjamanistische handelingen zoals het uitvoeren van rituelen, contact leggen met (ongewenste) entiteiten en energetisch schoonmaken van ruimten, behoren ook tot mijn werkzaamheden.

HOE

Mijn geërfde sjamanistische gaven bestaan ondermeer uit het lezen van energie, magnetiseren en het communiceren met andere dimensies, aangevuld met drummen en chanten. Ik werk met energiegolven als een radiostation: afstemmen, ontvangen en uitzenden. Het stelt me in staat om energieën en vibraties te lezen van mens en dier, foto's en voorwerpen, situaties en ruimten. De magnetiserende kracht in mijn handen geeft energetische en fysieke ondersteuning; het maakt de aura schoon en verlicht spanning.

Ik maak gebruik van filosofieën, psychologie, alternatieve geneeswijzen en mijn ervaringen in het bedrijfsleven. Mindfulness is eveneens een pijler van mijn werk; meditaties worden aangereikt om bewust aanwezig te kunnen zijn bij wat zich nu voordoet.

Rituelen zijn symbolische handelingen, vaak met een spirituele kern. Ze zijn in talrijke fasen van het leven zinvol en toepasbaar, bijvoorbeeld om transformatie of harmonie te bekrachtigen. De voorbereiding is net zo belangrijk als de uitvoering. Wanneer een ritueel wenselijk is, is er uitvoerig overleg over inhoud en einddoel om het maximale effect te bereiken.

Energetisch schoonmaken van een huis of werkplek is nodig als de effecten van een nare gebeurtenis, echtscheiding of een conflict, blijven hangen. Ik leg contact met datgene wat stagneert en reinig de ruimte met rook, klanken en wat verder nodig is om een positieve energie te bewerkstelligen. Soms wordt de hete adem van voorvaderen in de nek gevoeld of een dolende ziel ontwaard in huis. Ik maak dan contact met de entiteit en help deze zich los te maken van de situatie en over te gaan naar het licht aan gene zijde.

WAAROM

Het doel is een lastige situatie te verlichten, het leven te verrijken en bewustzijn van eenheid met alles wat leeft te ervaren.


Mijn diensten:

  • consulten
  • readings / healings
  • rituelen
  • energetisch schoonmaken van ruimten
  • lezingen en workshops