Sjamaan


Als shamanic coach leg ik verbinding tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld.
Van mijn grootvader heb ik sjamanistische gaven geërfd. Ik gebruik ze om de tijdloze wijsheid van het sjamanisme te vertalen naar het dagelijks leven, om personen en organisaties te verbinden met hun ware zelf en de stroom van universele energie. Zie ook Home en Praktijk.

Mijn sjamanistische gaven bestaan onder meer uit het lezen van energie, magnetiseren en het communiceren met andere dimensies, aangevuld met de helende vibraties van drummen en chanten. Ik werk met energiegolven als een radiostation: afstemmen, ontvangen en uitzenden. Het stelt me in staat om energieën en vibraties te lezen van mens en dier, foto's en voorwerpen, situaties en ruimten. De magnetiserende kracht in mijn handen geeft energetische en fysieke ondersteuning; het maakt de aura schoon en verlicht spanning.

Rituelen zijn symbolische handelingen, vaak met een spirituele kern. Ze zijn in talrijke fasen van het leven zinvol en toepasbaar, bijvoorbeeld om transformatie of harmonie te bekrachtigen. De voorbereiding is net zo belangrijk als de uitvoering. Wanneer een ritueel wenselijk is, is er uitvoerig overleg over inhoud en einddoel om het maximale effect te bereiken.

Energetisch schoonmaken van een huis of werkplek is nodig als de effecten van een echtscheiding, overlijden of een conflict blijven hangen. Ik leg contact met datgene wat stagneert en reinig de ruimte met rook, klanken en wat verder nodig is om een positieve energie te bewerkstelligen. Soms wordt de hete adem van voorvaderen in de nek gevoeld of een dolende ziel in huis ontwaard. Ik maak dan contact met de entiteit en help deze zich los te maken van de situatie en over te gaan naar het licht aan gene zijde.


Sinds de prehistorie is sjamanisme een wereldwijde mystieke traditie die de eenheid van alle dingen leert. Het wordt tegenwoordig erkend als een van de oudste, meest essentiële lagen van de geschiedenis van de mens.

Mystici en sjamanen van alle tijden en culturen leefden vanuit dit eenheidsbesef, evenals onze voorouders. Wij kunnen het opnieuw ontdekken en een eigen invulling geven aan leven in verbinding met alles dat bestaat.