Workshops


Lezingen en workshops over

  • mijn weg naar eenheid
  • eenheid en individualiteit
  • hedendaags sjamanisme
  • mindfulness en sjamanisme
  • intuïtie aanscherpen

Lezing: Mijn weg naar eenheid

Verhalen, met beeld en geluid, uit mijn autobiografie. Ik vertel over de zoektocht naar mijn ware zelf, het leren van inheemse volken en de natuur dat alles verbonden is, en het vinden van een eigen invulling van de sjamanistische gaven die ik van mijn grootvader heb geërfd. Ik neem de toehoorders mee op een sjamanistische reis om hun eigen krachtdier en inzichten te vinden.

Lezing: Eenheid/Verbinding

Een interactieve lezing Eenheid en eigenheid in het alledaagse leven over de verbinding tussen alles wat leeft en de invloed daarvan op ons dagelijks bestaan. Door beelden, feiten en meditaties wordt duidelijk gemaakt dat genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel de mens en zijn omgeving - en daarbuiten - met elkaar zijn verbonden. Vanuit onze eigenheid kunnen we eenheid vanbinnenuit ervaren.

Workshop: Hedendaags Sjamanisme

Hoe kunnen de wijsheid en symbolen van het sjamanisme ons huidige leven inspireren en verrijken? We verdiepen ons in de verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld, zowel individueel als in groepsverband. We leggen contact met ons krachtdier en gebruiken visualisaties, meditaties, klanken en helende vibraties om die verbinding te ondervinden en ruimte te maken voor een leven vanuit eenheidsbesef.

Workshop: Mindfulness en Sjamanisme

Mindfulness is het aanwezig zijn bij onze ervaring in het moment. Sjamanisme wijst ons op de verbinding met onszelf en alles om ons heen, het zichtbare en onzichtbare. Leven vanuit een combinatie van mindfulness en sjamanisme verrijkt ons. We worden ons meer bewust van onze intuïtie en creativiteit, en zijn ontvankelijk voor onze innerlijke wereld en die daarbuiten. Er worden instrumenten aangereikt om deze combinatie te verankeren in ons wezen.

Workshop: Intuïtie aanscherpen

Een workshop over het herkennen en aanscherpen van onze intuïtie. Het gaat over het leren luisteren naar onze kern en over erkennen dat we antennes hebben die niet zichtbaar zijn. En het gaat over het leren vertrouwen op onze innerlijke wijsheid. We onderzoeken wat onze individuele ervaring is en hoe onze intuïtie een rol speelt bij het nemen van beslissingen en in de interactie met onze omgeving.