Workshops


Lezingen, cursus en workshop over

  • mijn weg naar eenheid
  • eenheid en individualiteit
  • sjamanisme in het dagelijks leven
  • mindfulness en sjamanisme

Lezing: Mijn weg naar eenheid

Verhalen, met beeld en geluid, uit mijn autobiografie. Ik vertel over de zoektocht naar mijn ware zelf, het leren van inheemse volken en de natuur dat alles verbonden is, en het vinden van een eigen invulling van de sjamanistische gaven die ik van mijn grootvader heb geërfd. Ik neem de toehoorders mee op een sjamanistische reis om hun eigen krachtdier en inzichten te vinden.

Lezing: Eenheid/Verbinding

Een interactieve lezing Eenheid en eigenheid in het alledaagse leven over de verbinding tussen alles wat leeft en de invloed daarvan op ons dagelijks bestaan. Door beelden, feiten en meditaties wordt duidelijk gemaakt dat genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel de mens en zijn omgeving - en daarbuiten - met elkaar zijn verbonden. Vanuit onze eigenheid kunnen we eenheid vanbinnenuit ervaren. Meer informatie...

Cursus: Sjamanisme in het dagelijks leven

In deze live online cursus wordt met een holistische blik gekeken hoe je de tijdloze sjamanistische wijsheid kunt toepassen in je dagelijks leven. De klemtoon zal liggen op de verbinding met je ware zelf in de zichtbare en onzichtbare werelden om je heen. Meer informatie...

Workshop: Mindfulness en Sjamanisme

Mindfulness is het aanwezig zijn bij onze ervaring in het moment. Sjamanisme wijst ons op de verbinding met onszelf en alles om ons heen, het zichtbare en onzichtbare. Leven vanuit een combinatie van mindfulness en sjamanisme verrijkt ons. We worden ons meer bewust van onze intuïtie en creativiteit, en zijn ontvankelijk voor onze innerlijke wereld en die daarbuiten. Er worden instrumenten aangereikt om deze combinatie te verankeren in ons wezen.