Cursus en Presentaties


Cursus:

 

Sjamanisme in het dagelijks leven

Deze cursus is voor jou als je je aangetrokken voelt tot de wijsheid van het sjamanisme en hoe die kan passen in je dagelijks leven in deze westerse maatschappij. De klemtoon zal liggen op de verbinding met jezelf en de zichtbare en onzichtbare wereld om je heen. Klik hier voor meer informatie.
Duur: 3 x 60 minuten, live online

NB: Dit is niet een cursus die je leert om een sjamaan te worden, maar om je in staat te stellen de sjamanistische wijsheid te gebruiken en je dagelijks leven te verrijken.


Presentaties:

 

Mijn weg naar eenheid

Verhalen, met beeld en geluid, uit de autobiografie Van secretaresse tot sjamaan - Mijn weg naar eenheid. Het gaat over de zoektocht naar het ware zelf, in het onbekende durven leven en een eigen plek in deze wereld vinden. Het leidt tot een authentieke invulling van de geërfde sjamanistische gaven en het inzicht dat alles met elkaar in verbinding staat.
De toehoorders worden meegenomen in een korte sjamanistische reis waarbij ze kennis maken met hun krachtdier en een blik werpen op hun eigen inzichten.
Duur: 60 minuten; live online en interactief

 

Eenheid in het dagelijks leven

Een interactieve lezing Eenheid in het dagelijks leven over de verbinding tussen alles wat leeft en de invloed daarvan op ons dagelijks bestaan. Door beelden, feiten en meditaties wordt duidelijk gemaakt dat genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel de mens en zijn omgeving - en daarbuiten - met elkaar zijn verbonden. Klik hiervoor meer informatie.
Duur: 60 minuten; live online en interactief

Deze twee presentaties worden ook achter elkaar aangeboden.